App Store

انتشار اپلیکیشن

به زودی پنل برنامه نویسان آماده بهره برداری می گردد ولی تا آن زمان شما می توانید برای انتشار اپلیکیشن خود، اطلاعات زیر را برای ما به آدرس send_ipa@aparnik.com ارسال کنید:

  • شناسه (iTunes id) اپلیکشن مربوط در صورتی که این اپ در حال حاضر روی iTunes قرار دارد.
  • فایل IPA اپلیکیشن.
  • آیکن در سایز۵۰۰×۵۰۰.
  • نام تولید کننده (شخص حقیقی/حقوقی) و اطلاعات تماس (تلفن ثابت و همراه، نشانی پستی و آدرس ایمیل)
  • توضیحات فارسی اپلیکشن.
  • اسکرین شات آیفن (۵عدد).
  • در صورتی که اپلیکشن نیاز به ورود (لاگین) جهت تست دارد‌، لازم است یک شناسهٔ معتبر جهت تست ارائه گردد.